TraumeKraft


Ungdomsklinikken Arendal

RVTS Sør, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, har fått i oppdrag fra ungdomsklinikken v/ leder å implementere kompetanseutviklingsprogrammet. Programmet skal være med på å øke være- og gjøre-kompetansen om utviklingstraumer. Programmet formidler grunnleggende forståelse av traumebevisst praksis. Målgruppen er alle ansatte på ungdomsklinikken.


Målsetting med programmet:
Programmets innhold
Programmets form


Kompetansehevingsprogrammet er modulbasert i fem trinn:Verdigrunnlag


Menneskesynet i traumebevisst praksis er preget av å skulle tåle uforståelig atferd, forstå smerteuttrykk og samtidig klare å se alle ressursene og det som fungerer normalt hos ungdommen. En tro på at ungdom kan finne veier til helhet og leve et godt liv med sårbarhet, ressurser og relasjoner.

Målet er at traumatiserte ungdom skal bli møtt på en måte som styrker dem til å klare seg og komme videre i livet på en god måte, tross store sår og skader. I dette arbeidet trengs det mennesker som øyner håp i det vanskelige.


Verdiforløsere
Oppsummering


Ungdom utsatt for gjentatte krenkelser er ofte traumatisert og trenger å bli møtt med en sensitiv holdning - en traumebevisst praksis som møter ungdommens smerteuttrykk og søker å forstå de indre årsaker til ungdommens til tider uforståelige atferd – gir håp og tilrettelegger for veier videre mot helhet.