Trinn 3


Skriv ned en historie som på en god måte viser hvor vanskelig det kan være å vise traumebevisst praksis når dere selv er i affekt, - redd, sint, opprørt. Skriv ett eksempel på situasjoner der dere har handlet på refleks og ikke refleksjon i møte med ungdom. Del dette med en kollega.